Kako velika naj bo visoka greda ?

22.02.2019visoke grede

V pogovornem jeziku se poleg izraza visoka greda pogosto uporablja tudi izraz dvignjena greda. Oba pojma se sicer enakovredno uporabljata, za potrebe tega prispevka pa bom izraz visoke grede uporabil le za tiste, katerih višina omogoča, da delo v njih opravljamo stoje, dvignjene grede pa za vse nižje.

Običajna višina visoke grede je med 70 in 100 cm. Optimalno višino, podobno kot višino kuhinjskega pulta, določimo na podlagi naše telesne višine. Pri lesenih visokih gredah višino določimo s tem, ko se odločimo koliko desk bomo postavili eno na drugo. 

Druga pomembna dimenzija je širina visoke grede. V kombinaciji z višino mora biti tolikšna, da z obeh strani brez truda sežemo preko sredine grede. Običajna širina je med 100 in 130 cm. V primeru, da je greda dostopna le iz ene strani je treba paziti, da z roko nasprotno stran dosežemo brez napora. V takem primeru je priporočljiva širina okrog 80 cm. 

Udobna višina visokih gred za obdelovanje sede je med 50 in 60 cm, za obdelovanje stoje pa je optimalna višina nekoliko pod višino naših bokov, običajno je to med 70 in 100 cm.

Pri načrtovanju dimenizij moramo upoštevati težo oziroma pritisk, ki ga na stranice povzroča polnilo. Teža zemlje za gojenje zelenjave znaša približno 1.700 kg/m3. Ko zemljo namočimo se njena teža še poveča, zato mora biti okvir visoke grede dovolj čvrst, da prenese te obremenitve. 

ko visoke grede ozelenijo
?

Priporočila glede dimenzij visokih gred

I

Višina med 70 in 100 cm (nekoliko nižja od naših bokov)

I

Širina visoke grede med 100 in 130 cm

I

Če je greda dostopna le iz ene strani je priporočljiva širina okrog 80 cm

I

Udobna višina za obdelovanje sede je med 50 in 60 cm

I

Upoštevati težo polnila oz. njegov pritisk na stranice