za postavitev visokih gred lahko pripravimo tudi betonske točkovne temelje

v kolikor se grede postavijo preden je teren popolnoma izravnan in se bo naknadno še nasipal, predlagamo rešitev s točkovnimi temelji